Медээлер Тыва Черде 26 09 2018

-Россияның күрүне думазы пенсия назы-хары чоокшулаан кижилерни ажылдан үндүргени дээш кеземче херээн онаар хоойлуну үшкү, сөөлгү номчулгазында хүлээп алган.
-Тываның Улустуң чогаалчызы Николай Кууларның «Муңгаштатпаан муңчулбас ыр» деп номунуң бирги таныштырылгазы болган.
-Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр сумузу 135 чыл бурунгаар манчы дарлалга удур хостуг эрге дээш демисешкеш, баштарын кестирген маадыр өгбелеринге тураскааткан байырлыг хемчегни эрттирген.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков