Медээлер Тыва Черде 01 10 2018

– Каа-Хем суурнуң 80 чыл оюнга тураскааткан байырлыг хемчеглер эрткен.
– Каа-Хем суурнуң байырлалының үезинде трибуна кээп дүшкен, чамдык улус кемдээшкиннерни алган. Эмчи дузазын чедирген.
– Богүн бүгү делегейде улуг назыглар хүнүн демдеглеп турар.
– Кызылга Манджушри бурганның мандалазын бузуп ыдыктаан элезиннерни чонга улеп берген.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков