Медээлер Тыва Черде 02 10 2018

– Кызылдың төлээлекчилер хуралынга хоорайның чаа чагырыкчызың бадылаарының айтырыгларын көрген.
– Каа-Хем суурнуң 80 чыл оюнга тураскааткан байырлыг хемчеглер эрткен.
– Бөгун бугу делегейде улуг назыглар хүнүн демдеглеп турар


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков