Медээлер Тыва Черде 09 10 2018

– Тывада 2018 чылдың доозукчуларның күрүнениң түңнел аттестациязының түңнелдерин үндүрген.
– Кызылдың башкылары орус дыл, төөгү база экономика кичээлдеринге бүгү Российжи чаңгыс аай тест хевиринге шылгалдаларны эрткеннер.
– Бүгү чурт январь 1-ден тура сан-чурагайлыг телевидениеже бүрүну-биле шилчиир
– Железногорск хоорайның «Алдын дүлгүүр» ойнаар-кыстар театры «Уругларга болгаш аныяктарга улуг гастрольдар» деп программа-биле Тывада чедип келгеннер.
– Тывадан Асель Монгуш Ералаштың кол ролюнга ойнап турган.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков