Медээлер Тыва Черде 10 10 2018

– Тываның Баштыңының чарлыы-биле албан-хүлээлгезин күүседип тургаш, маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган Чаян Сенди-оолга ТР-ниң орденин тывыскан.
– Кызылда чаа уруглар сады келир өөредилге чылында эжиктерин ажыдар.
– Бөгүн бүгү делегейде угаан-медерелдиң кадыкшыл хүнүнге Кызылдың «Арбат» шөлүнге «Амгы өскерлиичел үеде аныяктар болгаш сагыш-сеткилдиң кадыкшылы» деп акция болган.
– Тываның Национал театрының сценазынга калмык республиканың «Ойраттар» танцы театры концердин бараалгаткан.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков