Медээлер 03.10.18

Тываның девискээринге 8 ай дургузунда 32 кв метр чуртталга оран-савазын ажыглалга киирген. Чыып алган богу дээш телевизорун хавырткан. Москвада Үш Үнелиг Эртинелер субурганын көжуреринге буддистер удурланып турар. Полиция 50 литр спирти хавырган. «Тургустунуп турар шии» деп национал театрның төлевилели көрукчулерни сонуургаткадып турар. «Пилот» деп садчылар эштежилгези чаа даргалыг болган. Скопьеге тыва мөгелер шаңналдыг болган. Улуг-Хемде […]


Тываның девискээринге 8 ай дургузунда 32 кв метр чуртталга оран-савазын ажыглалга киирген.


Чыып алган богу дээш телевизорун хавырткан.


Москвада Үш Үнелиг Эртинелер субурганын көжуреринге буддистер удурланып турар.


Полиция 50 литр спирти хавырган.


«Тургустунуп турар шии» деп национал театрның төлевилели көрукчулерни сонуургаткадып турар.


«Пилот» деп садчылар эштежилгези чаа даргалыг болган.


Скопьеге тыва мөгелер шаңналдыг болган.


Улуг-Хемде назы четпээннер-биле ажыл эки деңнелде.


Уруглар ортузунга орук озал-ондаан болдурбас дээш акция эгелээн.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков