Медээлер 08.10.18

Күскү дүжүт ажаалдазы барык дооступ турар. Тываның эмчилери ангиопластиканы ажыглай берген. Аналогтуг телевидение 3 ай болгаш соксаар. ТКУ-нуң студентизи самбога алдын медальды чаалап алган. Аспас дизе, телефонажыңар.


Күскү дүжүт ажаалдазы барык дооступ турар.


Тываның эмчилери ангиопластиканы ажыглай берген.


Аналогтуг телевидение 3 ай болгаш соксаар.


ТКУ-нуң студентизи самбога алдын медальды чаалап алган.


Аспас дизе, телефонажыңар.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков