Медээлер Тыва Черде 30 11 2018

– Бөгүн Кызылдың хоочуннар болгаш инвалидтер бажыңынга ажык эжиктер хүнү болган.
– Даарта декабрь 1-де үндүрүг төлээр хуусаа доостур. Чадаана хоорайга «/ндүрүүң төле» деп акция болган.
– Чадаана хоорайның 1 дугаар школазынга орук шимчээшкининиң аныяк инспекторларының клазы ажыттынган.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков