Медээлер 03.11.18


Тыванын Баштыны Россиянын чырыдыышкын министри Ольга Васильева-биле ужурашкан.


Педагогика институдунга Тыванын улустун чогаалчызы Александр Даржайнын адын тывыскан.


Чаа-Холдун чагыргазы хоойлуга удур арага садар чоруктар-биле демисежип турар.


19.04.19

В Кызыле продолжается аккарицидная обработка


Верховный Хурал принял закон «Валежника»


Сегодня в Минтруде награждают детей


• Архив выпусков

19.04.19

ТКУ-ниң көдээ ажыл-агый факультединиң студентилериниң малчын аалдарга эрттирип турганы бүдүрулге практиказы доозулган.


Тываның удуртулгазы келир одалга сезонунга бо үеден эгелеп белеткени берген.


Тываның Баштыны Шолбан Кара-оол ревизорларга республиканың кулаа дыннавас уруглар өөренип турар ийи школа-интернадын хынаарын дааскан.


Аргали деп бедик даг хуналарының Моолдан Тываже часкы миграциязы эгелээн.


• Архив выпусков