Медээлер 07.11.2018


2019 чылда болур Делегей чергелиг шериг оюннарга «Аът марафону» деп моорейни база киирген.


Бутлеггерлер акциз марказы чок 339 шил водканы Тываже киирип орган.


Бистин республикавыска бо чылдын 9 айларынын дургузунда чопшээрел чокка заводтан унген техниктиг хевирин чаартып
оскерткен 84 автотранспортту илереткен.


Ак-Довурактын чурттакчылары демнежип алгаш школа чоогунда черни бодунун туразы-биле чогуур ужурлуг чопшээрел чокка эжелээр дээн чангыс чуртуунга удурланган.


Тыванын энерел сеткилдиг чуректери» малчыннарга дузазын каткан.


19.04.19

В Кызыле продолжается аккарицидная обработка


Верховный Хурал принял закон «Валежника»


Сегодня в Минтруде награждают детей


• Архив выпусков

19.04.19

ТКУ-ниң көдээ ажыл-агый факультединиң студентилериниң малчын аалдарга эрттирип турганы бүдүрулге практиказы доозулган.


Тываның удуртулгазы келир одалга сезонунга бо үеден эгелеп белеткени берген.


Тываның Баштыны Шолбан Кара-оол ревизорларга республиканың кулаа дыннавас уруглар өөренип турар ийи школа-интернадын хынаарын дааскан.


Аргали деп бедик даг хуналарының Моолдан Тываже часкы миграциязы эгелээн.


• Архив выпусков