Тускай репортаж. Тура соруктуг мөге Артас Санаа (эфир: 15.12.18)

Спортка чедиишкиннер залга төкен кызыл-дер, тура-сорук, чүткүлден кээр. Бөдүүн өг-бүледен үнген, биче- сеткилдиг, ажык аажы-чаңныг Казахстан, дээш хүрежип чоруур чаңгыс чер-чурттуувус Нурислам Санаев ( Артас Санаа) ам 57 килге делегейниң эң шыырак мөгелериниң санынче кирген. 2018 чылдың Азия чемпиону болгаш делегей чемпионадынга мөнгүн медальдың эдилекчизи Артас Санаа тускай репортажтың кол маадыры.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков