МЕДЭЭЛЕР ТЫВА ЧЕРДЕ НЕДЕЛЯНЫҢ БОЛУУШКУННАРЫ – 04 03 2019

1. Президентиниң Грантызы-биле чаа эртем-өөредилге номунуң таныштырылгазы ТР-ниң Чазаанга эрткен.
2. өрелиг чиигелде алыкчыларынга социал деткимчени соксадырының дугайында шиитпир хүлээп алдынган.
3. Тывада «Чуга дош деп профилактиктиг операция эгелээн. Саян-Шушенск суг шыгжамырында балыкчыларга тайылбырны камгалакчылар кылган.
4. «Чылдын башкызы», «Чылдын кижизидикчи башкызы» мөөрейлерниң тиилекчилерин найысылалга шилип турган.
5. 4-кү эрге-чагырганын чиңгине шаңналы. «Тываның алдарлыг журнализи» деп атты тыпсырының дугайында хоойлу төлевилели хүлээп алдынган.
6. Тыва чогаал, дыл-домакка өөредиир «өзүмнер деп школачылар клуву Кызылда ажыттынган.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков