Медээлер Тыва Черде 06 03 2019

– Сүт-Хөл кожуунда аныяк малчыннарның өг-бүлезиниң ажыл- ижи
– Тайып кээп душкен, миннип кээрге – холу гипстиг. Чазын доштуг оруктарга кемдээшкиннер алган улустуң саны көвүдеп турар.
– Частың башкы айының кайгамчык чараш байырлалы чоокшулап турар. «Аваңче долга» деп акцияның дугайында
– Тыва Республиканын чыынды командазы Кемерово хоорайга Сибирь Федералдыг округтуң бирги чери дээш дайынчы спорттуң холушкак хевири ММА-га киришкен. Ооң түннелдери


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков