Тыва делегей. Кенин Сат.

ТР-нин Улустун Усчузу Кенин Сат. Республикада бо үеде ат-сураглыг апарган шыырак шевер кижилериниң бирээзи. «Тыва Делегейниң» бо дамчыдылгазынга Кенин Кудуш-оолович бодунуң уран-шевер чораан өгбелерин, алдын, мөңгүн, демир, хола-биле ажылдарын болгаш аъттың бүрүн дериин кылырының дугайында чугаалаар. Оон аңгыда делегей чергелиг мөөрейлерге киржилгези болгаш бодунуң күзел-бодалдарын илередир.


19.08.19

Духовой оркестр Правительства Тувы имени Тимура Дулуша принял участие в седьмом Международном фестивале духовых оркестров (г. Екатеринбург).


Сегодня финал третьего Международного фестиваля «Хоомей в Центра Азии».


• Архив выпусков

19.08.19

«Хоомей Азия товунде» деп 111 делегей чергелиг фестивальдын ажыдыышкыны август 16-нын хунунде Тыванын тову Кызыл хоорайда Арат шолунге болган.


Бо чылгы Тыванын дангыназы деп моорей бир онзагай хевирге эрткен.


• Архив выпусков