Медээлер Тыва черде

Бухгалтерлер ийи хонуктуң дургузунда спорттуң 8 аңгы хевирлеринге спартакиаданы эрттирген

Хөй чылдар дургузунда чедиишкинниг ажылдап келген кижилерге Күрүне шанналдарын тывыскан

Национал культуралар фестивальы болуп эрткен

Элиста Баян-оол – афганчы Эриксон Баян-оолдуң уруу

Көдээ ажыл-агый техникумунга республика чергелиг «Ростки таланта» агро-фестиваль болуп эрткен

Казахстанга олимпий оюннарынга 57 килге киржир бир лицензия-чөпшээрелди тыва мөге чаалап берген

ГИБДД инспекторлары «Эзирик чолаачы» деп профилактиктиг хемчегни эрттирген

Хем эриинде чадаг-терге оруунга база чурумун хажыдып турар чолаачыларны илередир рейдини чоруткан

МТЗ трактор-биле чепсегленген эгелеп чоруур фермерлер чаа техниказын херек кырында ажыглап эгелээн

Тываның орук албанының ажылдакчылары эртем-практиктиг конференцияны эрттирген

1 76 77 78 79 80 90

18.09.18

Восемь человек получили различные увечья после ДТП у посёлка Усть-Элегест.


Тува неплохо показала себя в налоговой политике среди прочих регионов России.


Штраф руководителю Тес-Хема за пренебрежение своими обязанностями.


Школьники республики знакомятся с достопримечательностями Крыма.


• Архив выпусков

18.09.18

Бо хунде хамык кичээнгей – чылыдылга одалга топтеринге.


Улуг-Хем кожууннуң 70 хире хой ажы-толдуг өг-булелери «социал хомурну» алыр.


Эрткен соңгулдаларнын туңнелдери.


«Чечектелген Кызыл» деп мөөрейнин тиилекчилери илереттинген.


• Архив выпусков