Арга арыг өрттери катап өөскээн

Тывада арга-арыг өрттери ам база катап калбаа-биле өөскүп үнген. Эрткен неделяның төнчүзүнде республиканың девискээринге 11 арга-арыг өрттери хып турган болза ам ооң саны 16 чедир өскен. 40 градус ажып турар изиг агаарның уржуундан чаа өрттер барыын, чөөн болгаш төп кожууннардан бээр өөскүп үнүп турар.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков