Арга арыг өрттери катап өөскээн

Тывада арга-арыг өрттери ам база катап калбаа-биле өөскүп үнген. Эрткен неделяның төнчүзүнде республиканың девискээринге 11 арга-арыг өрттери хып турган болза ам ооң саны 16 чедир өскен. 40 градус ажып турар изиг агаарның уржуундан чаа өрттер барыын, чөөн болгаш төп кожууннардан бээр өөскүп үнүп турар.


 

14.04.21

Военные горной бригады Кызыла взорвали ледовые заторы на Енисее


В Туве вновь заработал автобусный маршрут из Кызыла в Ак-Довурак


Жители республики смогут увидеть редкое для Тувы зрелище – оперу


• Архив выпусков
 

14.04.21

Владислав Ховалыг бирги Чазак хуралын эрттирген


Кызылдың чөөн микрорайонунда тарылга салыр черни ажыткан


Сүт-Хөлде часкы хову ажылдары чоруп турар


• Архив выпусков