КАИ ажылдакчыларының рейдизи

Тывада эзирик чолаачылар-биле демисел уламчылап турар. Эрткен дыштаныр хүннерде КАИ ажылдакчылары республика иштинге «Эзирик чолаачы» деп ээлчеглиг хыналда рейдини чоруткан. 3 хонуктуң дургузунда 52 кижи туттурган, оларның алдызы херээжен улус болган.


 

22.01.21

Жителям Тувы раздают блокадный хлеб


В Кызыле откроется обновленный Центр занятости населения


Навстречу Шагаа: Лепим пельмени всей Тувой


• Архив выпусков
 

22.01.21

Дерзии өлурүүшкун херээниң истелгези доозулган


Мөңгун-Тайгада «Кыштаг»


Тыва хуурактарның байдалы

• Архив выпусков