КАИ ажылдакчыларының рейдизи

Тывада эзирик чолаачылар-биле демисел уламчылап турар. Эрткен дыштаныр хүннерде КАИ ажылдакчылары республика иштинге «Эзирик чолаачы» деп ээлчеглиг хыналда рейдини чоруткан. 3 хонуктуң дургузунда 52 кижи туттурган, оларның алдызы херээжен улус болган.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков