Моолда Тываларның «Хей Аът» Наадымы

Июль 15-16 хүннеринде Моолда Баян-Улгий аймактың Цэнгел сумузунга кожа күрүнеде чурттап чоруур Тывалар «Хей Аът» Наадымын байырлап эрттиргеннер. Төрел Тыва чонувустун 7 дугаар Наадымы бүгү делегей чергелиг кылдыр бедик деңнелге эрткен, деп болур. Тыва, Моол, Казах болгаш Турцияның төлээлеринден бээр аңаа киришкен. Байырлал 2 дакпыр кылдыр эрткен. Наадымдан ангыда Цэнгел сумузунун тургустунганындан бээр 90 чыл оюн база демдеглээн.


 

30.06.22

-Открыто автобусное сообщение Кызыл-Кара-Хаак-Черби


-От Тувы весенним призывом отправились служить более 450 человек


– У кызылчан более 5 млн.рублей административных штрафов


• Архив выпусков
 

30.06.22

-Пособиелерни 2-3 неделя дургузунда төлеп эгелээр


-Кызылдың чаа прокурорун томуйлаан


– Урянхай ча адыгжыларының маргылдаазынга Тывадан команда киришкен


• Архив выпусков