Моолда Тываларның «Хей Аът» Наадымы

Июль 15-16 хүннеринде Моолда Баян-Улгий аймактың Цэнгел сумузунга кожа күрүнеде чурттап чоруур Тывалар «Хей Аът» Наадымын байырлап эрттиргеннер. Төрел Тыва чонувустун 7 дугаар Наадымы бүгү делегей чергелиг кылдыр бедик деңнелге эрткен, деп болур. Тыва, Моол, Казах болгаш Турцияның төлээлеринден бээр аңаа киришкен. Байырлал 2 дакпыр кылдыр эрткен. Наадымдан ангыда Цэнгел сумузунун тургустунганындан бээр 90 чыл оюн база демдеглээн.


 

20.01.21

В горных районах Тувы сохраняется опасность схода снежных лавин


Сегодня третий этап конкурса «Лучший выпускник ТувГУ-2021»


Сегодня в соцсетях прямые эфиры, посвященные празднику Шагаа


• Архив выпусков
 

20.01.21

Ш.Кара-оол коронавируска удур тарылганы шапкынчыдар даалганы берген


Тывадан солдаттың херээн сайгарып көрген


Шагааның будүү айы эгелээн

• Архив выпусков