Моолда Тываларның «Хей Аът» Наадымы

Июль 15-16 хүннеринде Моолда Баян-Улгий аймактың Цэнгел сумузунга кожа күрүнеде чурттап чоруур Тывалар «Хей Аът» Наадымын байырлап эрттиргеннер. Төрел Тыва чонувустун 7 дугаар Наадымы бүгү делегей чергелиг кылдыр бедик деңнелге эрткен, деп болур. Тыва, Моол, Казах болгаш Турцияның төлээлеринден бээр аңаа киришкен. Байырлал 2 дакпыр кылдыр эрткен. Наадымдан ангыда Цэнгел сумузунун тургустунганындан бээр 90 чыл оюн база демдеглээн.


 

21.04.21

Сегодня Президент В.Путин выступит ежегодным Посланием Федеральному Собранию


9 мая во всех регионах России пройдут народные виртуальные парады Победителей


Тува готовится к открытию детского-оздоровительного сезона


• Архив выпусков
 

21.04.21

Бо хүн РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Федералдыг Чыышка Айыткалын кылыр


Тыванын чурттакчылары чаагайжыдар девискээрлерни шилиир


Тывада 98 кижи 100 харлыг, оон хөй бооп болур


• Архив выпусков