Моолда Тываларның «Хей Аът» Наадымы

Июль 15-16 хүннеринде Моолда Баян-Улгий аймактың Цэнгел сумузунга кожа күрүнеде чурттап чоруур Тывалар «Хей Аът» Наадымын байырлап эрттиргеннер. Төрел Тыва чонувустун 7 дугаар Наадымы бүгү делегей чергелиг кылдыр бедик деңнелге эрткен, деп болур. Тыва, Моол, Казах болгаш Турцияның төлээлеринден бээр аңаа киришкен. Байырлал 2 дакпыр кылдыр эрткен. Наадымдан ангыда Цэнгел сумузунун тургустунганындан бээр 90 чыл оюн база демдеглээн.


 

25.11.22


— Туве до 2030 года продлили льготы на оптовые закупки электроэнергии


— В преддверии Нового года, в Туве стартует Всероссийская молодежная акция «Фронтовая открытка»


— Молодые парламентарии Тувы рассказали о региональной политической системе


• Архив выпусков
 

25.11.22


Дайынчыларга «Кызыл кошту» чедирген


Солаан Базыр-оол аттыг культура бажыңы чаартынган


Москвага Маяковский аттыг театрга Саяна Ондурнуң шиизит бараалгаткан


• Архив выпусков