Онкодиспансерде шалыпчы ай

Республиканын онко диспансеринде июль 15-тен август 15-ке чедир аарыгларга удур профилактиканын шалыпчы айы эгелээн. Эмнелгеде ажык эжиктер хуннеринде онкохирург, гинеколог, маммолог специалистер хулээп алыышкыннарны чорудуп эгелээн. Ур-даа эвес чангыс хун дургузунда эмчилернин долу хыналдазын бо чарлаан шалыпты айда эртип ап болур.


 

17.08.22

Сегодня в Туве День хоомея. В ЦТК Международный конкурс исполнителей горлового пения


Суточный прирост носителей коронавируса в Туве достиг 200


В селе Бурен-Бай-Хаак преображается новый православный храм


• Архив выпусков
 

17.08.22

Кожалар-биле социал-экономиктиг болгаш культурлуг харылзаалар дугуржулгазын чарган


Россияның культура министриниң оралакчызы Владимир Осинцев тудугларны хынап көрген


Айдың Монгуш- Чаан мөге!


• Архив выпусков