Онкодиспансерде шалыпчы ай

Республиканын онко диспансеринде июль 15-тен август 15-ке чедир аарыгларга удур профилактиканын шалыпчы айы эгелээн. Эмнелгеде ажык эжиктер хуннеринде онкохирург, гинеколог, маммолог специалистер хулээп алыышкыннарны чорудуп эгелээн. Ур-даа эвес чангыс хун дургузунда эмчилернин долу хыналдазын бо чарлаан шалыпты айда эртип ап болур.


 

28.03.20

Во время карантина дети продолжают посещать общественные места.


Сенатор от Тувы инициировала возврат денег за билеты авиапассажирам.


В Шагонаре 6-летняя девочка помогла полиции уличить 35-летнего вора.


• Архив выпусков
 

28.03.20

Тывада коронавирус деп инфекцияны тодарадыптар тест-системалар келген.


Президент Владимир Путинниң айыткалының дугайында.


Росхереглелхайгаарал авиа харылзаага хамаарыштыр шиитпирни үндүрген.


• Архив выпусков