Онкодиспансерде шалыпчы ай

Республиканын онко диспансеринде июль 15-тен август 15-ке чедир аарыгларга удур профилактиканын шалыпчы айы эгелээн. Эмнелгеде ажык эжиктер хуннеринде онкохирург, гинеколог, маммолог специалистер хулээп алыышкыннарны чорудуп эгелээн. Ур-даа эвес чангыс хун дургузунда эмчилернин долу хыналдазын бо чарлаан шалыпты айда эртип ап болур.


 

23.06.21

-В республике продолжает нарастать волна заражённых коронавирусом.


-Медики Тувы используют новую медтехнику при лечении своих пациентов.


-Древний тувинский край продолжает удивлять российских исследователей.


• Архив выпусков
 

23.06.21

-Тываның эки ажылдыг эмчилери квартираларны болгаш акша шаңналдарын алыр.


-Июль 8-9 хүннеринде бистиң республикавыска тудугжулар форуму болур.


-Кыдат аян-чорукчунуң иштики делегейин Россия өскерткен.


• Архив выпусков