Ринпоче башкынын ооредии

Камбы-Ламанын эргелелинин чалалгазы-биле Тываже келген Кундалинг Ринпоче башкынын республиканын сарыг шажын чудукчулеринге ооредиинин 3 дугаар тончу лекциязы доозулган. Эрткен дыштаныр хуннерде Улусчу Чогаадылга Бажынынга Чже Цонкапанын «Уш оруктун дозу» деп ооредиин чыылган чонга тараткан.


 

28.03.20

Во время карантина дети продолжают посещать общественные места.


Сенатор от Тувы инициировала возврат денег за билеты авиапассажирам.


В Шагонаре 6-летняя девочка помогла полиции уличить 35-летнего вора.


• Архив выпусков
 

28.03.20

Тывада коронавирус деп инфекцияны тодарадыптар тест-системалар келген.


Президент Владимир Путинниң айыткалының дугайында.


Росхереглелхайгаарал авиа харылзаага хамаарыштыр шиитпирни үндүрген.


• Архив выпусков