Тывада бир дугаар дуган субурган

Чадаанадан 22 км черде турар Кирбииш-Сарайга июль 20-де дуган-субурганнын ажыдыышкыны болган. Ону Кирсарайга сөөлгү чылдарында чурттап, чонга ачы-дузазын көргүзүп чораан Хелиң башкы Шымбай-оол Кууларга тураскаадып туткан. Бо төөгүлүг хемчегге Тыванын Камбы-ламазынга баштаткан 18 лама башкылар, республиканыны бүгү кожууннарындан чүдүкчү чон чыглып байырлыг хемчегниң херечилери болган.


 

21.04.21

Сегодня Президент В.Путин выступит ежегодным Посланием Федеральному Собранию


9 мая во всех регионах России пройдут народные виртуальные парады Победителей


Тува готовится к открытию детского-оздоровительного сезона


• Архив выпусков
 

21.04.21

Бо хүн РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Федералдыг Чыышка Айыткалын кылыр


Тыванын чурттакчылары чаагайжыдар девискээрлерни шилиир


Тывада 98 кижи 100 харлыг, оон хөй бооп болур


• Архив выпусков