Тывада бир дугаар дуган субурган

Чадаанадан 22 км черде турар Кирбииш-Сарайга июль 20-де дуган-субурганнын ажыдыышкыны болган. Ону Кирсарайга сөөлгү чылдарында чурттап, чонга ачы-дузазын көргүзүп чораан Хелиң башкы Шымбай-оол Кууларга тураскаадып туткан. Бо төөгүлүг хемчегге Тыванын Камбы-ламазынга баштаткан 18 лама башкылар, республиканыны бүгү кожууннарындан чүдүкчү чон чыглып байырлыг хемчегниң херечилери болган.


 

26.10.21

– В Туве вход в здания органов государственной власти только при предъявлении QR-кода


– Детям в Туве запретили появляться в общественных местах без родителей


-В Дзун-Хемчикском районе после землетрясения режим повышенной готовности


• Архив выпусков
 

26.10.21

– COVID-19 талазы-биле байдал


– Эрзинниң Бай-Хөлде калчаа аарынга удур карантинни чарлаан


-Диана Доктугу Италияга мөңгүннү чаалап алган


• Архив выпусков