«Үстүү Хүрээ» фестивалының түңнелдери

Бо чылын 16 дугаар эртип турар фестивальды 1 муң 500 ажыг кижи кээп көрген. Оларның аразында чүгле киржикчилерниң саны 250 ажыг болган. Чооку хоорайлар болгаш девискээрлерден ангыда, 43 даштыкы чурттардан хөгжүмчүлер фестивальга киришкен. Үш хүннүң дургузунда фестиваль 15 дипломантыларны болгаш номинантыларны илереткен.


 

14.04.21

Военные горной бригады Кызыла взорвали ледовые заторы на Енисее


В Туве вновь заработал автобусный маршрут из Кызыла в Ак-Довурак


Жители республики смогут увидеть редкое для Тувы зрелище – оперу


• Архив выпусков
 

14.04.21

Владислав Ховалыг бирги Чазак хуралын эрттирген


Кызылдың чөөн микрорайонунда тарылга салыр черни ажыткан


Сүт-Хөлде часкы хову ажылдары чоруп турар


• Архив выпусков