«Үстүү Хүрээ» фестивалының түңнелдери

Бо чылын 16 дугаар эртип турар фестивальды 1 муң 500 ажыг кижи кээп көрген. Оларның аразында чүгле киржикчилерниң саны 250 ажыг болган. Чооку хоорайлар болгаш девискээрлерден ангыда, 43 даштыкы чурттардан хөгжүмчүлер фестивальга киришкен. Үш хүннүң дургузунда фестиваль 15 дипломантыларны болгаш номинантыларны илереткен.


 

17.08.22

Сегодня в Туве День хоомея. В ЦТК Международный конкурс исполнителей горлового пения


Суточный прирост носителей коронавируса в Туве достиг 200


В селе Бурен-Бай-Хаак преображается новый православный храм


• Архив выпусков
 

17.08.22

Кожалар-биле социал-экономиктиг болгаш культурлуг харылзаалар дугуржулгазын чарган


Россияның культура министриниң оралакчызы Владимир Осинцев тудугларны хынап көрген


Айдың Монгуш- Чаан мөге!


• Архив выпусков