Кайгал оол Ховалыг 55 харлаан

Делегейде алдар-ады делгерээн, Тывадан дашкаар чурттарже хөөмей-сыгыт кууседип чоруур тыва бөлүктерниң эн баштайгы кокпазын изешкен алдарлыг «Хүн-Хүрту» бөлүүнүң удуртукчузу, РФ-тин алдарлыг артизи, Тыванын Улустуң хөөмейжизи Кайгал-оол Ховалыг август 20-де 55 харлаан.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков