Кызылдың чаа сүлде демдээниң шилилгези

Август 20-де Кызыл хоорайның төлээлекчилер Хуралының депутаттары найысылалдың чаа ыдык сулде демдээн шилип тургузар сорулгалыг моорейниң баштайгы туннелдерин чогуур комиссия сайгарып көрген. Кызылдың сарлык дүрзү-хевирлиг демдээ,чаңгыс эвес удаа, айтырыгларны тургузуп турган. Чижээ, Кыргыстан Республиканын ыдык демдээ-биле биле дөмейлешкек деп бодалдар база бар. Чамдык кижилерге күчүлүг амытанның овур-хевири Монгун-Тайганы-даа сагындырар. Бир ай бурунгаар, депутаттарнын шиитпири-биле, чаа ыдык сүлде демдекти чогаадыырынга тускай мөөрейни чарлаан турган. Ынчалза-даа баштайгы сайгарылга үезинде, киржикчилернин киирген төлевилелдеринде чангыс-даа толептиг ажыл чок болганын барымдаалааш, моорейниң хуусаазын чылдырган.


 

07.06.23


  • На этой неделе в Туве температура воздуха продержится на уровне 35 градусов

  • Из-за подъема Енисея в Улуг-Хемском и Каа-Хемском районах приостановлены работы паромных переправ

  • Роспотребнадзор призвал не пить сидр

• Архив выпусков
 

09.06.23


  • В Туве завершают противопожарныую опашку населенных пунктов

  • Фонд «Защитники Отчечества» активно оказывает социальную помощь семьям участников СВО

  • В Туве детям участников СВО выделено более 400 бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря

• Архив выпусков