«Кызыл – арыг-силигнин болгаш корум чурумнун девискээри»

«Кызыл – арыг-силигнин болгаш корум-чурумнун девискээри» деп мөөрейде найысылалдың 98 албан-организациялары, чурттакчылары идепкейлиг киржип турар. Мөөрейниң киржикчилериниң чараш, чогаадыкчы ажылдары хой санныг. Күрунениң эрге-чагырга черлериниң девискээлеринин чаагайжыдылгазы болгаш чечектер тараан шолчугештерден эгелээш, хууда чуртталга бажыңнарнын ишти-даштының чаагайжыдылгазы дээш оон-даа оске.


 

16.01.21

С 18 января в России начинается массовая вакцинация от коронавируса


Каа-Хем: Приоритет в многоэтажном строительстве


В Туве автоинспектор отказался от 17 000 рублей


• Архив выпусков
 

16.01.21

Школаларга чаа өөредилге номнары келген


Чүдүлге черлеринге өртке удур хыналданы чоруткан


2021 чылдың 1-ги өпеяазы херечилелди алган

• Архив выпусков