«Кызыл – арыг-силигнин болгаш корум чурумнун девискээри»

«Кызыл – арыг-силигнин болгаш корум-чурумнун девискээри» деп мөөрейде найысылалдың 98 албан-организациялары, чурттакчылары идепкейлиг киржип турар. Мөөрейниң киржикчилериниң чараш, чогаадыкчы ажылдары хой санныг. Күрунениң эрге-чагырга черлериниң девискээлеринин чаагайжыдылгазы болгаш чечектер тараан шолчугештерден эгелээш, хууда чуртталга бажыңнарнын ишти-даштының чаагайжыдылгазы дээш оон-даа оске.


 

21.04.21

Сегодня Президент В.Путин выступит ежегодным Посланием Федеральному Собранию


9 мая во всех регионах России пройдут народные виртуальные парады Победителей


Тува готовится к открытию детского-оздоровительного сезона


• Архив выпусков
 

21.04.21

Бо хүн РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Федералдыг Чыышка Айыткалын кылыр


Тыванын чурттакчылары чаагайжыдар девискээрлерни шилиир


Тывада 98 кижи 100 харлыг, оон хөй бооп болур


• Архив выпусков