Наадымның чемпионнары

Бо чылгы «Наадым-2015»-тиң чемпионнары муниципалдыг көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелернин болгаш арат-фермер ажыл-агыйларның мурнакчы малчыннарынга кол шаңнал болур сиген бөлер техниканы тывыскан. Найысылал Кызылда «Тыва сельхозтехника» деп бүдүрүлгениң девискээринден республиканың 17 кожууннарының төлээлери мал чемин белеткээринге эргежок чугула көдээ ажыл-агый техниказын чүдүрүп алганнар.


 

18.01.22

– В регионе бай-тайгинцы энергично развивают частный сектор экономики


-Энергетики республики опубликовали июльские цены за электроэнергию


– Артисты-народники победили во всероссийском смотре и получили грант


• Архив выпусков
 

18.01.22

– Тывада хөй-ниити черлеринге массалыг хемчеглерни эрттирерин хоруп каан


– Тываже омикрон кирип келгени-биле дистанциялыг өөредилгени киирер, киирбезин көрүп турар


– Скиф херээжен кижиниң күрүнеге туружу бедик турган


• Архив выпусков