Сочиге дыштанган салым-чаянныглар

2015 чылда РФ-тиң президентизи В.Путинниң эгелээшкини-биле, Сочиге бүдүн чыл дургузунда ажылдаар «Талант болгаш Чедиишкин» деп салым-чаянныг уругларның «Сириус» деп ооредилге тову ажыттынган. Бо чайын Тывадан шилиттинген ийи оореникчилер аңаа ооренип, дыштаныр аас-кежиктиг болганнар.


 

19.01.21

В Туве проводят всеобщий инструктаж после аварии в котельной Сукпака


Полумеры к владельцам посуточных квартир приводят к жалобам жильцов


Республика прощается с выдающимся сценографом Валерием Шульгой


• Архив выпусков
 

19.01.21

Тожуда КХН «Лунсин»-ниң уургайынга 1 шахтер чок болган барымдааны истеп турар


Россияда коронавируска удур массалыг тарылга эгелээн


Крещениеде эштир езулалды эрттирбес болган

• Архив выпусков