Хоочуннар аравыста КТРК «Тыва» нын хоочуну 70 харлаан

Бо хуннерде КТРК «Тыва»-ның хоочуннарының бирээзи Валерий Сундуй-оол мугур 70 харлапкан. Республиканын чурттакчы чонунга дүрген медээлерни чедирип чоруур радио болгаш телевидениенин журналистериниң ажылынга КТРК «Тыва»-нын автотранспорт цегиниң шалыпчы ажылы база эргежок чугула черни ээлеп турар. 15 чыл дургузунда үзүктел чок ак сеткилдиг ажылдаан хоочун амгы уеде аныяк чолаачылар-биле арга –дуржулгазын солчуп, ажылдап чорааны төрээн коллективинге кээп чораан.


 

02.12.22

Врачи Кызыла бьют тревогу по поводу заболеваемости гриппом и ОРВИ

В республике убийца двух подростов проведёт в тюрьме четверть века

Тувинский университет озабочен трудоустройством студентов-инвалидов

• Архив выпусков
 

02.12.22


Келир 3 чылдарда республика бюджедин хүлээп алган/p>


Кызылда хорандан өлген ыттар тывылган


Чаа турисчи оруктарны сайгарып турар


• Архив выпусков