Хоочуннар аравыста КТРК «Тыва» нын хоочуну 70 харлаан

Бо хуннерде КТРК «Тыва»-ның хоочуннарының бирээзи Валерий Сундуй-оол мугур 70 харлапкан. Республиканын чурттакчы чонунга дүрген медээлерни чедирип чоруур радио болгаш телевидениенин журналистериниң ажылынга КТРК «Тыва»-нын автотранспорт цегиниң шалыпчы ажылы база эргежок чугула черни ээлеп турар. 15 чыл дургузунда үзүктел чок ак сеткилдиг ажылдаан хоочун амгы уеде аныяк чолаачылар-биле арга –дуржулгазын солчуп, ажылдап чорааны төрээн коллективинге кээп чораан.


 

22.01.21

Жителям Тувы раздают блокадный хлеб


В Кызыле откроется обновленный Центр занятости населения


Навстречу Шагаа: Лепим пельмени всей Тувой


• Архив выпусков
 

22.01.21

Дерзии өлурүүшкун херээниң истелгези доозулган


Мөңгун-Тайгада «Кыштаг»


Тыва хуурактарның байдалы

• Архив выпусков