Хоочуннар аравыста КТРК «Тыва» нын хоочуну 70 харлаан

Бо хуннерде КТРК «Тыва»-ның хоочуннарының бирээзи Валерий Сундуй-оол мугур 70 харлапкан. Республиканын чурттакчы чонунга дүрген медээлерни чедирип чоруур радио болгаш телевидениенин журналистериниң ажылынга КТРК «Тыва»-нын автотранспорт цегиниң шалыпчы ажылы база эргежок чугула черни ээлеп турар. 15 чыл дургузунда үзүктел чок ак сеткилдиг ажылдаан хоочун амгы уеде аныяк чолаачылар-биле арга –дуржулгазын солчуп, ажылдап чорааны төрээн коллективинге кээп чораан.


 

26.10.21

– В Туве вход в здания органов государственной власти только при предъявлении QR-кода


– Детям в Туве запретили появляться в общественных местах без родителей


-В Дзун-Хемчикском районе после землетрясения режим повышенной готовности


• Архив выпусков
 

26.10.21

– COVID-19 талазы-биле байдал


– Эрзинниң Бай-Хөлде калчаа аарынга удур карантинни чарлаан


-Диана Доктугу Италияга мөңгүннү чаалап алган


• Архив выпусков