Хоочуннар аравыста КТРК «Тыва» нын хоочуну 70 харлаан

Бо хуннерде КТРК «Тыва»-ның хоочуннарының бирээзи Валерий Сундуй-оол мугур 70 харлапкан. Республиканын чурттакчы чонунга дүрген медээлерни чедирип чоруур радио болгаш телевидениенин журналистериниң ажылынга КТРК «Тыва»-нын автотранспорт цегиниң шалыпчы ажылы база эргежок чугула черни ээлеп турар. 15 чыл дургузунда үзүктел чок ак сеткилдиг ажылдаан хоочун амгы уеде аныяк чолаачылар-биле арга –дуржулгазын солчуп, ажылдап чорааны төрээн коллективинге кээп чораан.


 

10.08.22

Животноводы бьют тревогу в связи с засухой


Для школ Тувы поступили свыше 30 тысяч новых учебников


В Туве выявили 13 водителей с фальшивыми водительскими удостоверениями


• Архив выпусков
 

10.08.22

Наадым, Республика хүнү чоокшулаан


“Кыштаг” төлевилелдиң түңнелдерин үндүрген


Маска катап эглип келген


• Архив выпусков