Хоочуннар аравыста КТРК «Тыва» нын хоочуну 70 харлаан

Бо хуннерде КТРК «Тыва»-ның хоочуннарының бирээзи Валерий Сундуй-оол мугур 70 харлапкан. Республиканын чурттакчы чонунга дүрген медээлерни чедирип чоруур радио болгаш телевидениенин журналистериниң ажылынга КТРК «Тыва»-нын автотранспорт цегиниң шалыпчы ажылы база эргежок чугула черни ээлеп турар. 15 чыл дургузунда үзүктел чок ак сеткилдиг ажылдаан хоочун амгы уеде аныяк чолаачылар-биле арга –дуржулгазын солчуп, ажылдап чорааны төрээн коллективинге кээп чораан.


 

21.04.21

Сегодня Президент В.Путин выступит ежегодным Посланием Федеральному Собранию


9 мая во всех регионах России пройдут народные виртуальные парады Победителей


Тува готовится к открытию детского-оздоровительного сезона


• Архив выпусков
 

21.04.21

Бо хүн РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Федералдыг Чыышка Айыткалын кылыр


Тыванын чурттакчылары чаагайжыдар девискээрлерни шилиир


Тывада 98 кижи 100 харлыг, оон хөй бооп болур


• Архив выпусков