Хоочуннуң элбек дүжүдү

Бо хүннерде огород, дача ээлериниң эн-не чымыштыг дүжүт ажаалдазы чоруп турар. Ногаажыларның бирээзи, хоочун тудугжу, 20 ажыг чыл дургузунда кат-чимистиг сад остуруп келген Сарыг-оол Санчыевич Кууларның дүжүдун бистиң тырттырар бөлүүвус сонуургап четкен.


 

22.01.21

Жителям Тувы раздают блокадный хлеб


В Кызыле откроется обновленный Центр занятости населения


Навстречу Шагаа: Лепим пельмени всей Тувой


• Архив выпусков
 

22.01.21

Дерзии өлурүүшкун херээниң истелгези доозулган


Мөңгун-Тайгада «Кыштаг»


Тыва хуурактарның байдалы

• Архив выпусков