Хоочуннуң элбек дүжүдү

Бо хүннерде огород, дача ээлериниң эн-не чымыштыг дүжүт ажаалдазы чоруп турар. Ногаажыларның бирээзи, хоочун тудугжу, 20 ажыг чыл дургузунда кат-чимистиг сад остуруп келген Сарыг-оол Санчыевич Кууларның дүжүдун бистиң тырттырар бөлүүвус сонуургап четкен.


 

27.01.23


-Сегодня прокуратура Тувы подводит итоги работы за год


-В Туве посещаемость современных библиотек выросла на 40%


-В Туве вышли в свет мемуары о тувинских добровольцах


• Архив выпусков
 

27.01.23


-Тес-Хемден дорамчылаткан оолду Кызылда эмнеп турар


-Чаа хүрээде Шагаада ажыдыышкынга белеткенип турар


-Чаа уруглшар садын ажыткан


• Архив выпусков