«Евразияның интеллектуалдыг алдыны»

Сентябрь 18-тен 21-ге чедир ,Тывага , «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» деп бир дугаар бүгү делегей чергелиг аныяктар шуулганы болуп эрттер. Аңаа Россия Федерациязының 27 регионнарындан киржикчилерден ангыда, Моол, Кыдат, Япония, Индия, Армения, Кыргызтан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан болгаш Туркменистандан база киржикчилер кээри манаттынып турар.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков