Тес-Хемнин суду 80 харлаан

Сентябрь 21-де Тес-Хем кожууннун суду 80 чыл оюн демдеглеп турган. Мугур харлаан хүнде, хоочуннарның , Дээди Судтан болгаш кожууннарда ажылдап турар коллегаларның киржилгези-биле байырлыг хуралды эрттирген.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков