Туранда өскүстерге бажыңнарнын шынары

Өскүстерге чурттаар бажың-балгат айтырыын федералдыг программаның дузазы-биле шиитпирлеп турар. Ындыг-даа бол, оларның алган бажыннары чедир кылдынмааны-биле, нарын айтырыгларлыг бооп артпышаан. Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайда өскустеринин федералдыг программазы-биле тудуп берген бажыннарның байдалы айтырыгларны тургузуп турар.


 

06.05.21

Сегодня День Конституции Республики Тыва


Сегодня 114 лет со дня рождения героя Великой Отечественной войны Николая Гастелло


В Туве назначили нового зампреда — министра экономики


• Архив выпусков
 

06.05.21

Мөңгүн-Тайгада COVID -19 катап нептереп эгелээн


Тывада вакцинацияның байдалы


Аңдарылган «Урал»-га чораан 3 пассажирлерниң байдалы эки


• Архив выпусков