Туранда өскүстерге бажыңнарнын шынары

Өскүстерге чурттаар бажың-балгат айтырыын федералдыг программаның дузазы-биле шиитпирлеп турар. Ындыг-даа бол, оларның алган бажыннары чедир кылдынмааны-биле, нарын айтырыгларлыг бооп артпышаан. Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайда өскустеринин федералдыг программазы-биле тудуп берген бажыннарның байдалы айтырыгларны тургузуп турар.


 

03.02.23


-Туве усилена профилактическая работа с населением из-за инцидентов с угарным газом.


-ДОМ.РФ готов выступить оператором льготной ипотеки в Туве


-Судебные приставы внедрили в работу бота-помощника


• Архив выпусков
 

03.02.23


-Росcияның Чазак даргазынын оралакчызы Виктория Абрамченко-биле Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ужурашкан


-Адалар чөвүлели 10 чыл болган


-Февральда дыштаныр хүннер немежи берген


• Архив выпусков