Тывада мал согар бүдүрүлгелерниң байдалы

Сентябрь 3-те Чазак бажыңынга республиканын девискээринде мал согар цехтерниң айтырыгларын сайгарып көрген. Ук будурулгелер «Бир суур – бир будурулге» деп губернаторнун толевилелинче кирип турар.


 

04.03.21

Дети и нуждающиеся отдалённой Тоджи получили книги и медицинские маски


В регионе следствие разбирается в причинах гибели молодой женщины


Малый бизнес Тувы готовится к обязательной экономической переписи

• Архив выпусков
 

04.03.21

Мал оолдаашкыны кол кичээнгейде


Суд приставтары түңнелдерни ундурген


«Хааннар шынаазында» 265 эвес, 1000-дан хөй археологтуг объектилер бар болган

• Архив выпусков