Тываның аянын аалчыларга бараалгаткан

Бүгү делегей чергелиг «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» деп аныяктар шуулганының киржикчилери болгаш аалчылары Тываның билдингир дизайнерлериниң даараан хептерниң көргүзүүн сонуургаар аргалыг болганнар. Аныяк дизайнерлерниң 9 аңгы коллекциялары, ол кежээ, Тыванын аалчыларын магадаткан.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков