Тыва журналистер Крымга чораан

Сентябрь 2-де Крымга бүгү Россия чергелиг «Таврида» деп аныяктар форуму доозулган. Ийи ай дургузунда уламчылап келген шуулган 4000 ажыг киржикчилерни чыгган. Тыва делегациядан бистин коллегавыс Виктория Тас-оол база чораан. Сентябрь 8-те «Профэвилелдер бажыңынга» парлалга конференциязынга Тываның төлээлери эрткен форумнун программазы-биле журналистерни таныштырган.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков