Хоорай хүнүнүң шаңналдары

Сентябрь 11-де найысылалдың 101 харлаан хүнүнге уткуштур үр чылдарда төлептиг, үре-түңнелдиг ажылдап, социал-экономиктиг сайзыралынга ак сеткилдиг үлүүн киирип чорааннарга шаңнал-макталдарны тывыскан. «Хоорайның хөгжүлдезинге киирген ачы-хавыяазы» деп медальдарны, Хүндүлел бижиктерни тывыскан.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков