Чаа-Хөлге дүжүт байырлалы болган

Сентябрь 24-25 хуннеринде Чаа-Хөл кожуунга тараа байырлалы эрткен. Аңаа республиканың 5 кожууннарындан аалчылар, янзы-бүру эртем албан черлеринден эртемденнер болгаш тараа ажыл-агыйынга хамаарылгалыг специалистер киришкен.


 

05.08.22

Тува готовится к работе 2-го открытого строительного форума в Кызыле


Государство поддержит многодетные семьи Тувы по жилищной ипотеке


Полиция республики пресекает продажу алкоголя несовершеннолетни


• Архив выпусков
 

05.08.22

Тывада оруктар чаартылгазы чоруп турар


Найысылалдын шалыпчыларын шилип турар


Аас-дыл амы-тынга чедирген


• Архив выпусков