Шой Чурук бодунун ажылдарын Даг Алтай Республиканың Национал музейинге делгеп салган

Билдингир чурукчу Шой Чурук бодунун ажылдарын Даг Алтай Республиканың Национал музейинге делгеп салган. 30 аңгы тускайлан уран чуруктар алтай чоннуң сонуургалын оттурган. КТРК «Даг Алтайдан» бистиң коллегаларывыстың белеткээн материалы.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков