Анчылар аразынга боодалга маргылдаазы

Чеди-Хөл кожууннун Сарыг-Хая деп черге анчылар аразынга боодалга маргылдаазы болган. Республика чергелиг мөөрейге Кызыл хоорайдан болгаш Чеди-Хөл кожуундан ниитизи-биле 25 анчылар киришкен. Маргылдаа бир онзагай, солун кылдыр эрткен. Киржикчилер «ужар тавактар» болгаш «маннап чоруур хаван» деп ужуп, шимчеп турар каралар атканнар. Теманы Мерген Ондар уламчылаар.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков