Балыкчылар читкен

Каа-Хем кожуунда читкен 3 балыкчыларны дилээр ажылдар уламчылап турар. Сагындырып каалы, сентябрь 23-те «УАЗ» маркалыг автомашинага «Бай-Балык-Аксы» деп черже 4 эр кижи балыктап чорупканнар. Орук ара, оларга Үжеп суурдан немей 2 эштери база катчып келгеннер. Кежээки чем соонда, 3 кижи удуп чыдып алганнар, а өскелери одаг кыдыынга хонар болганнар. Даңгаар эртен, от кыдыынга удуп хонганнары 3 эштерин тыппайн барганнар. Оларның ам кайнаар барганы билдинмейн турар. Баш бурунгаар истелге-биле, балыкчылар Үжеп суурже углап, Каа-Хемни кежип чыткаш, сугга дүшкен деп даап бодаашкынны камгалакчылар хынавышаан, дилээшкин ажылдарын уламчылап турар.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков