Балыкчылар читкен

Каа-Хем кожуунда читкен 3 балыкчыларны дилээр ажылдар уламчылап турар. Сагындырып каалы, сентябрь 23-те «УАЗ» маркалыг автомашинага «Бай-Балык-Аксы» деп черже 4 эр кижи балыктап чорупканнар. Орук ара, оларга Үжеп суурдан немей 2 эштери база катчып келгеннер. Кежээки чем соонда, 3 кижи удуп чыдып алганнар, а өскелери одаг кыдыынга хонар болганнар. Даңгаар эртен, от кыдыынга удуп хонганнары 3 эштерин тыппайн барганнар. Оларның ам кайнаар барганы билдинмейн турар. Баш бурунгаар истелге-биле, балыкчылар Үжеп суурже углап, Каа-Хемни кежип чыткаш, сугга дүшкен деп даап бодаашкынны камгалакчылар хынавышаан, дилээшкин ажылдарын уламчылап турар.


 

07.03.21

Премьер России и глава Тувы наметили ближайшие задачи для региона


Хорошее хозяйство – сытая семья. Мнение депутата Верховного Хурала


Экономика исправительной системы и продовольственный рынок Тувы

• Архив выпусков
 

07.03.21

Россияның Чазааның даргазы Михаил Мишустин баштаан министрлер делегациязы Тывага кээп чораан


Федералдыг министрлер-биле ажыл-агыйжы ужуражылгалар эрткен


Тывада Кострома облазының хүннери эгелээн

• Архив выпусков