Балыкчылар читкен

Каа-Хем кожуунда читкен 3 балыкчыларны дилээр ажылдар уламчылап турар. Сагындырып каалы, сентябрь 23-те «УАЗ» маркалыг автомашинага «Бай-Балык-Аксы» деп черже 4 эр кижи балыктап чорупканнар. Орук ара, оларга Үжеп суурдан немей 2 эштери база катчып келгеннер. Кежээки чем соонда, 3 кижи удуп чыдып алганнар, а өскелери одаг кыдыынга хонар болганнар. Даңгаар эртен, от кыдыынга удуп хонганнары 3 эштерин тыппайн барганнар. Оларның ам кайнаар барганы билдинмейн турар. Баш бурунгаар истелге-биле, балыкчылар Үжеп суурже углап, Каа-Хемни кежип чыткаш, сугга дүшкен деп даап бодаашкынны камгалакчылар хынавышаан, дилээшкин ажылдарын уламчылап турар.


 

03.02.23


-Туве усилена профилактическая работа с населением из-за инцидентов с угарным газом.


-ДОМ.РФ готов выступить оператором льготной ипотеки в Туве


-Судебные приставы внедрили в работу бота-помощника


• Архив выпусков
 

03.02.23


-Росcияның Чазак даргазынын оралакчызы Виктория Абрамченко-биле Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ужурашкан


-Адалар чөвүлели 10 чыл болган


-Февральда дыштаныр хүннер немежи берген


• Архив выпусков