Балыкчылар читкен

Каа-Хем кожуунда читкен 3 балыкчыларны дилээр ажылдар уламчылап турар. Сагындырып каалы, сентябрь 23-те «УАЗ» маркалыг автомашинага «Бай-Балык-Аксы» деп черже 4 эр кижи балыктап чорупканнар. Орук ара, оларга Үжеп суурдан немей 2 эштери база катчып келгеннер. Кежээки чем соонда, 3 кижи удуп чыдып алганнар, а өскелери одаг кыдыынга хонар болганнар. Даңгаар эртен, от кыдыынга удуп хонганнары 3 эштерин тыппайн барганнар. Оларның ам кайнаар барганы билдинмейн турар. Баш бурунгаар истелге-биле, балыкчылар Үжеп суурже углап, Каа-Хемни кежип чыткаш, сугга дүшкен деп даап бодаашкынны камгалакчылар хынавышаан, дилээшкин ажылдарын уламчылап турар.


 

04.10.22


— В Туве особый противопожарный режим продлен до 19 октября
— В Чадане проводится этнографо-антропологическая экспедиция
— Каскадёру Орлану Монгушу вручили престижную премию «Альтер Эго»
• Архив выпусков
 

04.10.22


— Долу эвес мөөңнэшкинче келдирткен хамаатылар Новосибирск хоорайда белеткелди эртип турар
— Тыва Республиканың Чазаа онза хайгааралда турар бойдус объектилеринче төлевирлиг кирер кылдыр шиитпирни хүлээп алган
— Тыва Республиканың арга-ыяш камгалаар төптуң специалистери ооң мурнунда ыяш өспейн турган черлерге ыяштар өзүмнерин олурткан
• Архив выпусков