Доктаамал чурттаар чери чок кижилерге хамаарышкан хемчеглер

Кызылда «Социал десант» деп акция эгелээн. Кол кичээнгей доктаамал чурттаар чери чок кижилерже угланган. Хоорайны¸ кудумчуларындан оларны чыггаш, «Деткимче» деп хоргаадал төвүнге экелгеш, халдавырлыг аарыглар бар-чогун хынап турар.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков