Интернационалчы өг-бүлелер аразынга мөөрей

«Интернационалчы өг-бүлелерде езу-чанчылдарны¸ дуушкени». Шак мындыг аттыг Чоннарны¸ чангыс аай эп-сеткил каттыштырылгазыны¸ хүнүнге уткуштур Кызылга интернационалчы өг-бүлелер аразынга мөөрей чарлаттынган. Анаа киржир кузелдиг өг-бүлелерден билдириишкиннерни Кызылдын культура, спорт болгаш аныяктар политиказыны¸ талазы-биле департаментизинде база «Енисей» аттыг культура бажынында хүлээп эгелээн.


 

08.03.21

Сегодня власти и службы республики готовятся к предстоящему паводку


Коммунальщики Кызыла не везде убирают снег с крыш и тротуарный лёд


Михаил Мурашко обещал ускорить поставку в Туву вакцину и лекарства

• Архив выпусков
 

08.03.21

Март 8 – Бүгү делегейниң херээженнер хүнү


Тыва Кострома облазы-биле культурлуг кады ажылдажылга дугуржулгазын чарган


55 –ки мотоадыгжы бригадада коронавируска удур тарылга эгелээн

• Архив выпусков