Интернационалчы өг-бүлелер аразынга мөөрей

«Интернационалчы өг-бүлелерде езу-чанчылдарны¸ дуушкени». Шак мындыг аттыг Чоннарны¸ чангыс аай эп-сеткил каттыштырылгазыны¸ хүнүнге уткуштур Кызылга интернационалчы өг-бүлелер аразынга мөөрей чарлаттынган. Анаа киржир кузелдиг өг-бүлелерден билдириишкиннерни Кызылдын культура, спорт болгаш аныяктар политиказыны¸ талазы-биле департаментизинде база «Енисей» аттыг культура бажынында хүлээп эгелээн.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков