Кызылга крестилиг үнүүшкүн эрткен

Бугу Россияда эрте-бурунгу Русьту православ шажынче киирген ыдыктыг Владимир князьтың бурганнаандан бээр 1000 чылын демдеглеп эрттирип турар. Онзагай хүнге уткуштур Кызылдың епархиязы, дөрт ай дургузунда, Воскресенск хурээзинге номалдарны эрттирип турган. Сентябрь 4-те Владимир князьтын адын ыдыкшыдар мөргүлдү номчаан. Ооң соонда, он-он православ чүдүкчүлер крестилиг үнүүшкүннү база кылган.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков