Кызылга крестилиг үнүүшкүн эрткен

Бугу Россияда эрте-бурунгу Русьту православ шажынче киирген ыдыктыг Владимир князьтың бурганнаандан бээр 1000 чылын демдеглеп эрттирип турар. Онзагай хүнге уткуштур Кызылдың епархиязы, дөрт ай дургузунда, Воскресенск хурээзинге номалдарны эрттирип турган. Сентябрь 4-те Владимир князьтын адын ыдыкшыдар мөргүлдү номчаан. Ооң соонда, он-он православ чүдүкчүлер крестилиг үнүүшкүннү база кылган.


 

25.02.21

Шолбан Кара-оол дал ряд поручение социальному блоку правительства


Судебные приставы исследовали скорость сервиса по исполнительным производствам


В санаторий «Озеро Шира» направлено 106 детей из Тувы


• Архив выпусков
 

25.02.21

Кызылга дачаларга орук айыыл-халавын Чазак хыналдага алган


Мячылыг хоккейге Аксы-Барлык чемпион болган


Чөөн-Хемчикке «Чоннуң сүлдези» четкен

• Архив выпусков