Күчүтенниң кичээли

Чаа-Хол кожууннун элээдилерниң болгаш уругларның спорт школазынга ат-сураглыг мөгелер аалдап чедип, өзүп орар аныяк мөгелер-биле ужуражылганы эрттирген. Тываның Күчүтен мөгези Аяс Монгуш, Чаан мөге Андрей Монгуш, Арзылаң мөге Седен-Очур Кара-Сал болгаш Начын мөге Сылдыс Монгуш олар келир уенин мөгелеринге арга-дуржулгазын дамчыдып берип, боттарының ажыл-амыдыралы, спортчу белеткелиниң дугайында айтырыгларга харыылаан.


 

04.03.21

Дети и нуждающиеся отдалённой Тоджи получили книги и медицинские маски


В регионе следствие разбирается в причинах гибели молодой женщины


Малый бизнес Тувы готовится к обязательной экономической переписи

• Архив выпусков
 

04.03.21

Мал оолдаашкыны кол кичээнгейде


Суд приставтары түңнелдерни ундурген


«Хааннар шынаазында» 265 эвес, 1000-дан хөй археологтуг объектилер бар болган

• Архив выпусков