Күчүтенниң кичээли

Чаа-Хол кожууннун элээдилерниң болгаш уругларның спорт школазынга ат-сураглыг мөгелер аалдап чедип, өзүп орар аныяк мөгелер-биле ужуражылганы эрттирген. Тываның Күчүтен мөгези Аяс Монгуш, Чаан мөге Андрей Монгуш, Арзылаң мөге Седен-Очур Кара-Сал болгаш Начын мөге Сылдыс Монгуш олар келир уенин мөгелеринге арга-дуржулгазын дамчыдып берип, боттарының ажыл-амыдыралы, спортчу белеткелиниң дугайында айтырыгларга харыылаан.


 

04.07.22

-Ситуация в Туве с пожарами накаляется


-В регионе средства маткапитала чаще всего направляются на жилье


-Вступил в силу закон о неприкосновенности прожиточного минимума на счетах должников


• Архив выпусков
 

04.07.22

–Пособиелер дугайында


-Барыын тайгаларда хоралакчы курттар демдеглеттинген


— Төре-Хөлдээри дадывырлыг апарган


• Архив выпусков