ТР-ың¸ ДХ-ың¸ ээлчеглиг сессиязы

Өске темаларже.Богүн Дээди Хуралдын депутаттарынын үшкү сессиязынын ийиги ээлчеглиг хуралы болган. Анаа депуттар ниитизи-биле хүн чурумунче кирип турар 50 айтырыгларны сайгарып корген.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков