ТР-ың¸ ДХ-ың¸ ээлчеглиг сессиязы

Өске темаларже.Богүн Дээди Хуралдын депутаттарынын үшкү сессиязынын ийиги ээлчеглиг хуралы болган. Анаа депуттар ниитизи-биле хүн чурумунче кирип турар 50 айтырыгларны сайгарып корген.


 

18.10.21

– В Туву поступила очередная партия коммунальной спецтехники


-В селе Бажын-Алаак ремонтируют единственный мост


-Сегодня Театр музыки и танца «Саяны» открывает 53-й концертный сезон


• Архив выпусков
 

18.10.21

– Чазак тургузуу өскерилген, чаа томуйлаашкыннар


-Россия Адалар хүнүн демдеглеп турган


-Александр Хертек Team Spirit командазы-биле Dota-2 кибер оюнга делегей чемпиону болган


• Архив выпусков