Чаа терге оруун катап септеп турган

Кызыл хоорайда чайын чаа-ла ажыткан чадаг-терге оруун үр-даа болбаанда үрегдекчилер сандан үндүрген турган. Ону хоорай чагыргазы катап эде кылыр ужурга таварышкан. Кызылда ажыткан чадаг-терге оруу узун талазы-биле Набережные Челны, Абакан хоорайларның соонда ушку черде турар.


 

08.02.23


— Власти республики готовятся к весенним паводкам


-В столице плохо убирается снег на дорогах


-Аграрии Тувы ждут дополнительные корма для животноводческой отрасли


• Архив выпусков
 

08.02.23


-Статистика албаны айтырыышкынны чорудуп турар


-Эртемденнер чаа номнарын таныштырганнар


-Чадаг хоккей Ак-Довурактың ынак оюну апарган


• Архив выпусков