Чаа терге оруун катап септеп турган

Кызыл хоорайда чайын чаа-ла ажыткан чадаг-терге оруун үр-даа болбаанда үрегдекчилер сандан үндүрген турган. Ону хоорай чагыргазы катап эде кылыр ужурга таварышкан. Кызылда ажыткан чадаг-терге оруу узун талазы-биле Набережные Челны, Абакан хоорайларның соонда ушку черде турар.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков