Чаштарга хамаарышкан кем-херек уулгедиишкиннери

Хөй санныг чаштарнын айыыл-халапка таваржып турары дүвүвенчиг байдалды тургузуп турар. Октябрь 7-де Кызыл кожуунну¸ Кара-Хаак сууруну¸ херээжен чурттакчызы бир айлыг опеязын эмзирип чыда удуй берген. Оон ту¸нелинде камгалал чок чаш төл албыгып, амы-тынындан чарылган. А эрткен чылын Бай-Тайга кожуунга 6 харлыг оолду күштеп-күчүлээн 29 харлыг эр кижиге хамаарыштыр шииткелди суд чоокта чаа ундурген.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков