Чаштарга хамаарышкан кем-херек уулгедиишкиннери

Хөй санныг чаштарнын айыыл-халапка таваржып турары дүвүвенчиг байдалды тургузуп турар. Октябрь 7-де Кызыл кожуунну¸ Кара-Хаак сууруну¸ херээжен чурттакчызы бир айлыг опеязын эмзирип чыда удуй берген. Оон ту¸нелинде камгалал чок чаш төл албыгып, амы-тынындан чарылган. А эрткен чылын Бай-Тайга кожуунга 6 харлыг оолду күштеп-күчүлээн 29 харлыг эр кижиге хамаарыштыр шииткелди суд чоокта чаа ундурген.


 

28.02.21

На базе Мараловодческого хозяйства «Туран» планируют создать новый оздоровительный комплекс


Продлен режим самоизоляции для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше


В ТувГУ провели открытый турнир по быстрым шахматам, посвященный 90-летию со дня рождения Матпа Хомушку


• Архив выпусков
 

28.02.21

Найысылалда школачыларның аргыжылгазының дугайында


Кызылдан Абаканче агаар оруу ажыттынган


Чаштарның күзелдери буткен

• Архив выпусков