Чаштарга хамаарышкан кем-херек уулгедиишкиннери

Хөй санныг чаштарнын айыыл-халапка таваржып турары дүвүвенчиг байдалды тургузуп турар. Октябрь 7-де Кызыл кожуунну¸ Кара-Хаак сууруну¸ херээжен чурттакчызы бир айлыг опеязын эмзирип чыда удуй берген. Оон ту¸нелинде камгалал чок чаш төл албыгып, амы-тынындан чарылган. А эрткен чылын Бай-Тайга кожуунга 6 харлыг оолду күштеп-күчүлээн 29 харлыг эр кижиге хамаарыштыр шииткелди суд чоокта чаа ундурген.


 

22.10.21

– Указом Президента Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы


– В селе Хемчик Бай-Тайгинского района открыли клуб после капитального ремонта


-4 ноября в Национальном музее Тувы пройдет «Ночь искусств»


• Архив выпусков
 

21.10.21

– Тывага ноябрь 1-ден «кьюар код»-биле хөй-ниити черлеринче киирер


-Найысылалдың төвүнде Чехов 8-те хөй-ниити бажыңын бузуп арыглаар болган


-Чединмес өг-бүлелерге чылыг идиг-хеп-биле дузалажырын кыйгырып турар


• Архив выпусков