Чаштарга хамаарышкан кем-херек уулгедиишкиннери

Хөй санныг чаштарнын айыыл-халапка таваржып турары дүвүвенчиг байдалды тургузуп турар. Октябрь 7-де Кызыл кожуунну¸ Кара-Хаак сууруну¸ херээжен чурттакчызы бир айлыг опеязын эмзирип чыда удуй берген. Оон ту¸нелинде камгалал чок чаш төл албыгып, амы-тынындан чарылган. А эрткен чылын Бай-Тайга кожуунга 6 харлыг оолду күштеп-күчүлээн 29 харлыг эр кижиге хамаарыштыр шииткелди суд чоокта чаа ундурген.


 

08.02.23


— Власти республики готовятся к весенним паводкам


-В столице плохо убирается снег на дорогах


-Аграрии Тувы ждут дополнительные корма для животноводческой отрасли


• Архив выпусков
 

08.02.23


-Статистика албаны айтырыышкынны чорудуп турар


-Эртемденнер чаа номнарын таныштырганнар


-Чадаг хоккей Ак-Довурактың ынак оюну апарган


• Архив выпусков