Губернатор төлевилелинин Өвүр кожуунда боттаныышкыны

«Бир суур-бир бүдүрүлге» деп губернаторнун төлевилели-биле Өвур кожуунда бо чылын ийи биче бүдүрүлге черлери «Хээлер» аттыг чазаныр болгаш «Өлчей» деп дааранылга цехтери ажыттынган.


 

30.06.22

-Открыто автобусное сообщение Кызыл-Кара-Хаак-Черби


-От Тувы весенним призывом отправились служить более 450 человек


– У кызылчан более 5 млн.рублей административных штрафов


• Архив выпусков
 

30.06.22

-Пособиелерни 2-3 неделя дургузунда төлеп эгелээр


-Кызылдың чаа прокурорун томуйлаан


– Урянхай ча адыгжыларының маргылдаазынга Тывадан команда киришкен


• Архив выпусков