Губернатор төлевилелинин Өвүр кожуунда боттаныышкыны

«Бир суур-бир бүдүрүлге» деп губернаторнун төлевилели-биле Өвур кожуунда бо чылын ийи биче бүдүрүлге черлери «Хээлер» аттыг чазаныр болгаш «Өлчей» деп дааранылга цехтери ажыттынган.


 

25.02.21

Шолбан Кара-оол дал ряд поручение социальному блоку правительства


Судебные приставы исследовали скорость сервиса по исполнительным производствам


В санаторий «Озеро Шира» направлено 106 детей из Тувы


• Архив выпусков
 

25.02.21

Кызылга дачаларга орук айыыл-халавын Чазак хыналдага алган


Мячылыг хоккейге Аксы-Барлык чемпион болган


Чөөн-Хемчикке «Чоннуң сүлдези» четкен

• Архив выпусков