Малчыннарга күрүне деткимчезин берген

Өвүр кожууннуң социал – экономиктиг хөгжүлдезиниң кол угланыышкыны мал ажыл-агыйы болуп турар. 2014 чылда «Көдээни сайзырадыры» деп программа-биле ук кожуунга 5 өг-бүле хууда мал өстурер ажыл- агыйын ажыдып алган. Оларның бирээзи Светлана, Альберт Чымбаларның өг-булези.


 

08.02.23


— Власти республики готовятся к весенним паводкам


-В столице плохо убирается снег на дорогах


-Аграрии Тувы ждут дополнительные корма для животноводческой отрасли


• Архив выпусков
 

08.02.23


-Статистика албаны айтырыышкынны чорудуп турар


-Эртемденнер чаа номнарын таныштырганнар


-Чадаг хоккей Ак-Довурактың ынак оюну апарган


• Архив выпусков