Малчыннарга күрүне деткимчезин берген

Өвүр кожууннуң социал – экономиктиг хөгжүлдезиниң кол угланыышкыны мал ажыл-агыйы болуп турар. 2014 чылда «Көдээни сайзырадыры» деп программа-биле ук кожуунга 5 өг-бүле хууда мал өстурер ажыл- агыйын ажыдып алган. Оларның бирээзи Светлана, Альберт Чымбаларның өг-булези.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков