Найысылалдың төвүн чаартыр төлевилелди сайгарып көрген

Кызыл хоорайнын чагыргазынын тудуг човулели Новосибирск хоорайдан чалаттырган архитектор-биле найысылалдын товунге чорутунар тудуг ажылдарын сайгарып чугаалашкан.


 

28.02.21

На базе Мараловодческого хозяйства «Туран» планируют создать новый оздоровительный комплекс


Продлен режим самоизоляции для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше


В ТувГУ провели открытый турнир по быстрым шахматам, посвященный 90-летию со дня рождения Матпа Хомушку


• Архив выпусков
 

28.02.21

Найысылалда школачыларның аргыжылгазының дугайында


Кызылдан Абаканче агаар оруу ажыттынган


Чаштарның күзелдери буткен

• Архив выпусков